Proč studovat 
kulturní antropologii?

• Porozumíte problémům současného světa

Sledujete internet, noviny, televizi? Všímáte si aktuálních témat, jako jsou „migrační krize“, „islám v Evropě“, „integrace menšin“ nebo „subkultury v Česku“? Jak jim rozumět, jak o nich diskutovat: to a mnoho dalšího se dozvíte při studiu kulturní antropologie!

• Antropologie otevírá nové obzory

Poznáte, že zajímavá antropologická témata najdete i ve svém nejbližším okolí. Zjistíte, že české město nebo vesnice si v mnohém nezadají s lokalitami v Africe nebo v Oceánii. Získáte však možnost podívat se během studia i do zahraničí.

• Budete spolupracovat s odborníky v terénu

Naši pedagogové zapojují studenty do výzkumných projektů. Studium antropologie u nás neprobíhá jen v posluchárnách a v knihovnách, budoucí antropology systematicky vedeme k práci v terénu: to je nutná součást studia kulturní antropologie. Učte se výzkumné postupy od odborníků přímo v terénu a získejte cennou praxi!

• Očekáváte od studia víc? Zapojte se do studentských aktivit na katedře. Možností je mnoho: od katederního časopisu Kapsa  přes studentské grantové soutěže až po účast na konferencích – a to nejen tady v Olomouci.

Proč studovat u nás v Olomouci?

• Kulturní antropologie je součástí jednoho z největších sociálně-vědních pracovišť v České republice: Katedry sociologie, andragogiky a kulturní antropologie Univerzity Palackého v Olomouci.

• Naši vyučující pracují na zajímavých domácích i mezinárodních výzkumných projektech – budete mít jedinečnou příležitost s nimi spolupracovat a získáte tak neocenitelnou praxi.

• Naše univerzita má tradici – budete studovat na druhé nejstarší univerzitě v českých zemích.

• Spolupracujeme s řadou zahraničních odborníků a přinášíme do výuky ta nejaktuálnější témata, kterými se právě teď zabývají kulturní antropologové na předních pracovištích ve světě.

• Spolupracujeme také s neziskovými organizacemi, ale i s radnicemi a magistráty, s krajskými a dalšími státními úřady.

• Naše katedra má síť zahraničních partnerských univerzit, kde můžete strávit semestr studiem,  ale i sbíráním neopakovatelných zkušeností a zážitků.

• Budete součástí sehraného kolektivu studentů a pedagogů, který je založen na dobrých vztazích a spolupráci.

• Naši učitelé a pracovníci studovali, bádali a přednášeli ve Spojených státech, v Indii, ale i třeba v Papui-Nové Guineji, v Beninu nebo v Japonsku: naše zkušenosti a poznatky jsou samozřejmou součástí výuky!

• Na naši katedru zveme odborníky ze zahraničí, pořádáme speciální přednášky a mezinárodní konference.

• Zlepšíte si u nás své komunikační a jazykové schopnosti díky výběrovým kurzům v angličtině.

• Kde zjistíte více o tom, co se u nás děje?

Bojíte se, že vám něco unikne? Kromě oficiálních webových stránek naší katedry se dozvíte spoustu zajímavého i na facebookovém profilu. Připojte se klidně hned!

Co u nás můžete studovat?

• Bakalářské prezenční studium kulturní antropologie, a to jak samostatně, tak v kombinaci s dalšími obory v rámci Filozofické fakulty i dalších fakult – stačí se podívat na aktuální nabídku na webové stránce univerzity. Výběr je opravdu bohatý!

• Po úspěšném ukončení bakalářského stupně můžete u nás pokračovat magisterským dvouoborovým prezenčním studiem kulturní antropologie.

Co pro to musíte udělat?

• Bez podání přihlášky to nepůjde! Uděláte to jednoduše na webu.

• V květnu se zastavíte u nás v Olomouci, absolvujete  test obecných studijních předpokladů a ke studiu budete přijati na základě výsledku u tohoto testu.

• Potřebujete podrobnější informace? Najdete je zde na webu fakulty.

 

 

• S kulturní antropologií se neztratíte: získáte schopnosti a dovednosti, s nimiž se lze uplatnit v řadě zaměstnání. Kriticky uvažovat o širokém spektru problémů, získávat data, vyhledávat informace, orientovat se v nich, hodnotit je, třídit a zpracovávat, aktivně řešit komplexní úkoly – to ocení každý zaměstnavatel!

• Jako absolventi kulturní antropologie získáte uplatnění ve státní správě, v místních samosprávách nebo v nevládních či neziskových organizacích.

• Díky svým schopnostem a dovednostem můžete pracovat jako experti ve výzkumných institucích, v sociální sféře či v oblasti kultury, v médiích nebo ve vzdělávacích institucích a uplatníte se i v komerčních firmách.

• Stanete se specializovanými odborníky v kulturní antropologii: to samozřejmě dovoluje pokračovat ve vědecké práci v tomto oboru.

Kde se uplatníte?
Kdo vás bude učit?
Martin Soukup

zabývá se historií, metodologií a teorií kulturní antropologie, ale i vizuální antropologií a antropologií těla. Podniká výzkumy na Papui-Nové Guineji. Přednáší v kurzech dějin kulturní antropologie, antropologie těla či antropologie příbuzenství.

Dušan Lužný

dlouhodobě se zabývá výzkumem lokálních a regionálních elit a proměnami různých úrovní samosprávy.

Jaroslav Šotola

zkoumá romské komunity na Slovensku, orální historii Sudet a zabývá se i metodologií terénního antropologického výzkumu, proto jej potkáte hlavně v kurzech zaměřených na dějiny antropologie a na metody antropologického výzkumu.

Daniel Topinka

zaměřuje se na témata migrace, muslimů žijících u nás a v Evropě a na antropologii islámu. Vyučuje antropologické teorie a metody výzkumu v kulturní antropologii, přednáší o migraci a globalizaci.

Mario Rodríguez Polo

zkoumá sociální hnutí, romské komunity a zabývá se také migrací. V angličtině přednáší kurzy zaměřené právě na migraci a integraci migrantů v České republice.

Jakub Havlíček

zkoumá nejen roli tradičních náboženství v současné české společnosti, ale zabývá se i antropologickými tématy ve spojení s japonskou kulturou a společností. Přednáší kromě jiného o náboženských tradicích světa či o vizuální antropologii a antropologii a filmu.

A další...
Možnosti studia v zahraničí

Během studia na naší katedře můžete v rámci programu Erasmus+ vycestovat na několik zahraničních univerzit: